Werkgebieden

StormEye beschikt over (unieke) ervaringskennis, ervaringsdeskundigheid en wetenschappelijke kennis op het gebied van strafrechtspleging en criminologie.

StormEye adviseert en begeleidt personen en/of bedrijven, die onderdeel uitmaken of in aanraking komen met strafrechtspleging (strafrechtelijk onderzoek, vervolging, straf/detentie en post-straf).